Biljartvereniging De Buitenmolen
Zevenaar

Dag biljarten.

 

Competitieopzet seizoen 2023-2024.
In maart heeft de RBC alle deelnemende verenigingen gevraagd hun voorkeur uit te spreken over de competitieopzet voor het volgende seizoen. Het bestuur constateert namelijk terugloop van het aantal spelers en daarom ook een terugloop van het aantal ingeschreven teams.
In het afgelopen seizoen speelden in 5 poules libre 4 x 11 en 1 x 12 teams respectievelijk 20 en 22 wedstrijden. Van veel kanten kwam toen al de wens naar voren om de competitie wat langer te laten duren. Bijna alle verenigingen hebben inmiddels gereageerd en op een enkele uitzondering na (V.O.P. – Luiking en Tapperij) zijn alle teams voorstander van méér wedstrijden.
Wel kwam vrijwel unaniem naar voren dat men wel méér wedstrijden wil, maar dat de competitie uiterlijk de 2e of 3e week van april afgelopen moet zijn (zoals tot nu toe).
Het is nu afwachten hoeveel teams zich voor de volgende competitie gaan inschrijven. Indien het aantal gelijk blijft of terugloopt zal. de wedstrijdleiding een indeling over 4 poules van maximaal 14 teams (= 26 wedstrijden) overwegen. In het verleden hebben we veel vrije weken ingelast en ook PK wedstrijden breed gespreid. Als we die ruimte beter benutten kunnen we alle competitiewedstrijden en PK wedstrijden binnen de gestelde periode afwerken.
Alle verenigingen zullen ook deze zomer worden benaderd om op te geven of ze met 3 tegen 3 dan wel 4 tegen 4 willen spelen. Teams die tot nu toe gewend waren 4x4 te spelen en dat graag zo willen houden, proberen we daarin tegemoet te komen. Als alle wensen en opgaven hierover binnen zijn zullen we in overleg met de verenigingen tot een uiteindelijke invulling voor het nieuwe seizoen komen.
In de poule driebanden wordt het aantal deelnemende teams (was 10) waarschijnlijk hoger zodat we niet meer met een barrage hoeven te werken.